Rákóczi utca

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. május 19-én (csütörtökön) 14.00 órakor tartotta soron következő képviselő-testületi ülését.

 

 

24 napirendet tárgyalt a testület. Az első három napirenden tájékoztatók hangzottak el. Beke Mária, r. alezredes, kapitányságvezető a közrend és közbiztonság helyzetéről tájékoztatott, Kóbor Csaba, tű. alezredes, kirendeltségvezető a Marcali Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2021. évi tevékenységéről tájékoztatott, Kuti Gábor tű. százados, mb. tűzoltóparancsnok beszámolt a Marcali Hivatásos Tűzoltóság 2021. évi tevékenységéről.

 

A Képviselő-testület megköszönte mindhárom szervezet magas színvonalú munkáját. Reményét fejezte ki, hogy a közeljövőben a Rendőrség végre az eredményes munkához méltó helyre tud költözni. Amellyel kapcsolatban a Város már megtette a kezdeményezését, a volt tüdőgondozó épületét rendőrség építéséhez ajánlotta fel.

 

Kuti Gábor tű. százados, mb. tűzoltóparancsnok szót kért és megköszönte a Városnak, hogy a Tűzoltóság megfelelő körülmények között egy modern laktanyában végezheti munkáját. A laktanyát még a mai napig országos mintaként kezelik a tűzoltók.

 

A Képviselő-testület elfogadta 2022. II. félévi munkatervét, valamint a 2021. évről készített éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentést.

 

Megvitatták a 2021. évi pénzügyi terv végrehajtását, módosították az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022.(II.17.) önkormányzati rendeletét.

 

A járművek közlekedésének önkormányzati tulajdonú utakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és felhasználásának rendjéről szóló 20/2020.(VI.17.) önkormányzati rendelet módosítására került sor, az elmúlt évek változásai, valamint a gyakorlati tapasztalatok miatt szükségessé vált a rendelet módosítása, a változások átvezetése.

 

Szóban még elhangzott, hogy a Keleti Iparipark új útjainak átadásával a Puskás Tivadar utcába az 5 to nehezebb járművek nem hajthatnak be.

 

Módosították az intézményi térítési díjakról szóló 32/2000.(XII.15.) önkormányzati rendeletet. Bevezetésre került egy olyan informatikai alapú rendszer, amely az igénybevételt és ezt követően a térítési díj megállapítást és fizetést könnyíti.

 

Arra kérik az érintetteket, hogy regisztráljanak a rendszerbe!

 

Tájékoztatás a két testületi ülés között végzett tisztségviselői tevékenységről. 2022. február 11-én, majd ezt követően több alkalommal megbeszélést folytattunk a Tarr Kft. képviselőivel, tulajdonosával, a Marcali járásban megvalósuló optikai kábelrendszer fejlesztéséről. A megbeszéléseken az önkormányzatot Bereczk Balázs alpolgármester úr képviselte.

 

A Kft. eredetileg csak a környező településeken épített volna hálózatot, azonban tárgyalásaink eredményeképpen Marcali egész belterületén megvalósul egy új szélessávú internet hálózat kiépítése. A rendszer fenntarthatósága, egy jó érv volt és a KFT. úgy döntött, hogy az eredeti tervek megvalósítása mellett Boronkán, Horvátkúton, Bizén is elérhető lesz szolgáltatásuk. A korábbi tervekkel ellentétben a Keleti Ipariparkban és a szálloda környékén is elérhető lesz a jelenlegi legmodernebb optikai hálózat. A szolgáltatás jelentősen megkönnyíti a vállalkozók és a Home Office munkavégzők dolgát.

 

2022. március 02-án közgyűlést tartott a Marcali Ipari Park Zrt. Ezzel kapcsolatosan képviselői kérdésre elhangzott, hogy a Déli Ipariparkkal kapcsolatban megállapodás született a tulajdonos és az Önkormányzat között, hogy az Ipari Park Zrt. átadja az utak tulajdonjogát az Önkormányzatnak. A következő bővítés ezen a részen fog megtörténni, ahol a közműveket kiépíti a Város.

 

Megtudtam, hogy a cég aki már letelepül a déli parkban hamarosan építkezik, és ahogy az lenni szokott csak az első „fecskének” kell megtelepülnie a többi már jön magától.

 

2022. március 01-én egyeztető megbeszélést tartottak a térfigyelő kamera-rendszer helyzetéről, tekintettel arra, hogy a jelenleg hatályos szerződés lejár és új pályázat kiírása indokolt.

 

Marcali augusztus hónapban elkezdi a térfigyelő kamera rendszer bővítését egy új pályázat keretében. Nem csak a további üzemeltetésre, hanem rendszer bővítésérei pályázatot ír ki a Város.

 

Polgármester úr részt vett 2022. május 11-én részt a Liget utcai társasház közgyűlésén.

 

Döntés született és a társasház ú alapító okirata lehetővé teszi az épület bővítését.

 

A Bizottságok tájékoztatták a Képviselő-testületet az átruházott hatáskörben hozott döntéseikről.

 

A Civil Kapcsolatok, Kulturális, Idegenforgalmi, Sport és Ifjúsági Bizottság elfogadta kiemelt kulturális egyesületek 2021. évi beszámolóját, és a 2022. évi támogatásokat a következőképpen jóváhagyta: Baglas Néptánc Egyesület: 1.500.000 Ft; Bajtársi Dalárda: 300.000 Ft; Balaton M&K Fúvószenekar: 300.000 Ft; Calypso Kórus: 700.000 Ft; Marcato Ütőegyüttes: 450.000 Ft.

 

A Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság átruházott hatáskörben a következőkről döntött. A Marcali, Gorkij utca K-i oldali járda felújítása tárgyában indított pályázati eljárásban: nyertes árajánlatot adó: KÖZÚT ÉPÍTŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. A Marcali, Bartók Béla utca Ny-i oldali járda felújítása tárgyában indított pályázati eljárásban a nyertes árajánlatot adó: KÖZÚT ÉPÍTŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. A „Zenepavilon építése a Berzsenyi parkban” tárgyában lefolytatott pályázati eljárásban, az eljárás nyertese a KÁÉPP Kft. A Marcali, Madách utca és Karikás utca útburkolat felújítása tárgyában indított kisbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő: INDUKCIÓ ÉPÍTŐIPARI ÉS VÁLLALKOZÓ KFT.

 

Előterjesztést fogadtak el. a Lakáskoncepció felülvizsgálatáról.

 

Előterjesztést fogadtak el a Marcali déli ipari park fejlesztése– TOP_Plusz-1.1.1-21-SO1 pályázat benyújtásáról. Előterjesztést fogadtak el a Marcali Városi Fürdő és Szabadidőközpont fejlesztése – TOP_Plusz-1.1.3-21-SO1 pályázat benyújtásáról. Előterjesztést fogadtak el a Marcali Táncsics Mihály utcai szegregátum rehabilitációja – ERFA - TOP_Plusz-1.2.2-21-SO1 pályázat benyújtásáról.

 

 

A marcaliportal.hu sütiket használ. A sütik elfogadásával kényelmesebbé teheti a böngészést. A honlap további használatával hozzájárulását adja a sütik használatához.