englishlanguage

A Marcali Mikszáth Kálmán Általános Iskola angol nyelv szakos általános iskolai tanárt keres

 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 8700 Marcali, Mikszáth K. utca 10.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A vonatkozó hatályos jogszabályokban és a munkaköri leírásban meghatározott szaktanári feladatok ellátása.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

· Főiskola, Angol nyelv-bármely szakos általános iskolai tanár,

· magyar állampolgárság,

· cselekvőképesség,

· 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé (sikeres pályázat esetén),

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

· az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata,

· a pályázó szakmai önéletrajza,

· a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Jobbágyné Szarka Tímea nyújt, a 85/411-207-es telefonszámon.

 

 

A marcaliportal.hu sütiket használ. A sütik elfogadásával kényelmesebbé teheti a böngészést. A honlap további használatával hozzájárulását adja a sütik használatához.