Rákóczi utca

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint munkáltató a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. Törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Marcali Városi Önkormányzat GAMESZ Szervezet intézményvezetői (magasabb vezetői) álláshely betöltésére.

 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 

a Városi GAMESZSZ tevékenységének /utak, járdák, hidak, zöldterületek gondozása, kommunális, lakás-, és helyiséggazdálkodási, vízügyi és egyéb városüzemeltetési feladatok/ tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése, főzőkonyha működtetése.

 

A munkavégzés helye:

 

Somogy megye, 8700 Marcali, Templom utca 2.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

 

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

 

Teljes munkaidő, Kjt. szerinti főfoglalkozás az ágazatra jellemző főtevékenységi kör szerint

 

Pályázat elnyerésének feltételei:

 

• magasabb vezető, illetve a vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető

 

• a pályázót a pályázati határidő lejártát követő huszonegy napon belül a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg. A kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve a pályázati határidő lejártát követő első ülésén dönt a közalkalmazotti jogviszony létesítéséről, illetve a vezetői megbízásról.

 

• A pályázat elbírálásánál előnyt jelent az intézmény alaptevékenységébe tartozó területen szerzett – legalább 5 év – vezetői gyakorlat.

 

A vezetői beosztás időtartama:

 

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól

 

Bérezés:

 

Az illetmény és a vezetői pótlék megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 77/1993. (V. 12.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

 

Álláshely elfoglalásának ideje:

 

Az álláshelyet az elbírálást követően azonnal be lehet tölteni (a vezető megbízás 5 évre szól)

 

Pályázati feltételek:

 

- Felsőfokú végzettség, egyetemi vagy főiskolai szintű agrár-, kertész-, építész-, építő-, településmérnöki végzettség, vagy egyéb gazdasági vagy műszaki felsőoktatásban szerzett egyetemi vagy főiskolai végzettség,
- büntetlen előélet,
- vezetői gyakorlat és idegen nyelvismeret előnyt jelent.

 

A pályázat benyújtási határideje:

 

Belügyminisztérium Közszolgálat-fejlesztési és Stratégiai Főosztálya internetes oldalán (www.kozigallas.gov.hu) történő megjelenéstől számított 30 nap.

 

A pályázat elbírálásának határideje:

 

A pályázat beadási határidejét követő 30 napon belül

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok:


• végzettséget tanúsító hiteles oklevél másolat(ok)
• szakmai önéletrajz
• vezetői program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről
• hozzájáruló nyilatkozat a pályázatban foglalt személyes adatok kezeléséhez
• nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázat elbírálásában közreműködők a pályázatba betekintsenek
• pályázó nyilatkozatát arról, hogy a Képviselő-testület zárt vagy nyílt ülésen tárgyalja a pályázat elbírálásáról szóló előterjesztést,

 

A pályázat benyújtásának módja:

 

A pályázatot marcali város polgármesterének címezve (Dr. Sütő László polgármester, 8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) kell benyújtani, papír alapon 1 db eredeti példányban. Kérjük a borítékon feltüntetni a következő megnevezést: „Pályázat Marcali Városi Önkormányzat GAMESZ Szervezete intézményvezetői álláshelyének betöltésére”.

 

A pályázattal kapcsolatos bővebb felvilágosítás Dr. Sütő László polgármestertől kérhető a 85/501-003-as telefonszámon.

 

 

 

A marcaliportal.hu sütiket használ. A sütik elfogadásával kényelmesebbé teheti a böngészést. A honlap további használatával hozzájárulását adja a sütik használatához.