DSCN9019 lead

Október 24-én, Bize Szent Vendel védőszentjének ünnepén a Múzeum Alapítvány szervezésében a 11 órai szentmisét követően keresztszentelésre került sor a település parkjában.

 

 

Abban a születendő emlékparkban, amely egy homokkő-kereszttel és Csikós Nagy Márton: Gólyapár című szobrával már díszíti e területet.

 

A keresztállítás gondolatát az a tény indokolta, hogy a városrész lakossága egyre inkább kihalóban van. Az emlékmű a gróf Széchényi Ferenc földesúr által 1789-1794-benbetelepített sváb lakosságnak, valamint az ez idő tájt ide érkező cseh és délszláv, valamint a magyar őslakosságnak állít emléket. Azoknak az embereknek, akik Bizét létrehozták, benépesítették és felvirágoztatták.

 

Bize első írásos említése az 1332-1337. évi pápai tizedjegyzékben olvasható. Akkor a település a vasútvonal nyugati részén terült el. Plébániás, templomos helyként érte a török veszély. Első, török általi pusztulását 1552-ben említik. 1596-tól kezdve nem szerepel lakott helyként az összeírásokban.
Mint elpusztult falut 1677-ben Széchényi György kalocsai érsek kapta birtokul.

 

Az elpusztult falvak betelepítését Mária Terézia, majd fia, II. József császár is követelte a nagybirtoktól. Elsősorban német bevándorló csoportok letelepítését, hogy a népesség szaporodjék, és a svábok a magyarokat földművelésre oktassák. Így kerültek Bizére másodlagos telepítésként Pusztaszemesről sváb családok, akik önkéntes áttelepítésükért különleges kedvezményekben részesültek. Falujukat jelenlegi helyére, Ó-Bizétől nyugatra, kedvezőbb adottságú területre létesítették.

 

A falu őslakosságának kihalását a téeszesítés, és az a tény indította el, hogy fiataljainak túlnyomó többsége tovább tanult, tanulmányaik befejezése után pedig nem tért vissza a településre. Jelenleg házai közül kb. negyedében élnek az őslakosok utódai, s számuk is negyedrésznyi. Az első német telepesek leszármazottai közül a Karl, ma Károly családok maradtak itt a legnagyobb számban. De egy-egy esetben megtaláljuk az Amsztman, Krénusz, Vágner családokat, a csehek közül a Trubek, a délszláv telepesek közül a Rádics és Radovics nevekkel találkozhatunk.

 

Bize őslakossága színtiszta katolikus volt, ez is indokolta a keresztállítás gondolatát.

 

A keresztállítás a 18. századtól lett gyakori. Legtöbbjük 1850-1930 közötti.

 

A faluban 6 kereszt áll. Belőlük ötöt magánszemélyek állíttatták, a hegyközség keresztje a birtokosok adományiból készült. A legrégebbi a templom előtt álló (1869).

 

A most felszentelt kereszt formája eltér a faluban eddig felállítottaktól. Anyaga fém, különlegessége, hogy nincs jelen rajt a megfeszített Krisztus, díszítőelemként a körforma jelenik meg. A kör az örökkévalóságot jelképezi, a kereszt pedig szimbolizálja az Isten végtelen szeretetét.

 

A keresztet a Múzeum Alapítvány állíttatta, alapját Nosz László helyi kőműves, a keresztet Nyakas László kelevízi kovács készítette. Felállításában az emberi összefogás szép példája valósult meg.

 

Ezen ünnepségre készültek el szintén a Múzeum Alapítvány ajándékaként azok az információs táblák is, amely a település középületeinek (templom – iskola- községház – kultúrház – temető) történetét mutatják be a falubelieknek és az érdeklődőknek.

 

A rendezvényen a helytörténeti ismertetőt H. Rádics Márta helytörténeti kutató, volt bizei lakos, az alapítvány kuratóriumának elnöke tolmácsolta. A keresztet Kiss Iván címzetes prépost, plébános áldotta meg. Az ünnepséget Gájer Tamás szavalata és éneke színesítette. Három helybéli tanuló is közreműködött az ünnepségen.

 

Az ünnepségen szép számmal megjelentek a falubeliek, a faluból elszármazottak, de sok érdeklődő is megtisztelte a rendezvényt.

 

Képek és videó: Szován-Kutor Györgyi

 

A galériához kattintson a képre!

 

A galériához kattintson a képre!

 

 

 

 

 

A marcaliportal.hu sütiket használ. A sütik elfogadásával kényelmesebbé teheti a böngészést. A honlap további használatával hozzájárulását adja a sütik használatához.