foigazgato1Néhány hete a Marcali Portálon is hírt adtam arról, hogy sikeresen pályázott a kaposvári kórház és annak marcali telephelye egy Uniós projektben. 1.5 milliárd forintról szóltak a hírek. Kerestem Önt a részletek ügyében, és abban maradtunk, amikor már több konkrét információ birtokában lesz, akkor egy interjúban tájékoztatja Marcali és a környező települések lakosságát. Arra kérem, avasson be minket a részletekbe.

Aláírás alatt van a támogatási szerződés a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP 2.2.6.b) keretén belül. Ez a pályázat kimondottan Marcali és Kaposvár integrálódásának új követelményeire készült, és több részből áll. A végső számok most kerülnek kialakításra, de nagyságrendileg 250 millió forint konkrétan Marcaliba kerül. Ez döntően gépműszer beszerzés elsősorban a már meglévő műtőblokknak, a most kialakításra kerülő szeptikus műtőnek, valamint a sürgősségi osztálynak. Emellett jut forrás a tálalókonyha fejlesztésére, konyhai eszközökre is. A pályázat harmadik eleme pedig építészeti átalakításokat finanszíroz: döntően a sürgősségi osztály, a szeptikus műtő kialakítása, valamint az endoszkópos egység máshova helyezése.

Feltételezem az átalakítások a „beteg utak" változásával is járnak.

Igen. Arra kellett figyelnünk, hogy mit kell erősíteni Marcaliban. Ez a lakosság igényének megfelelően egyértelműen a sürgősségi ellátás, elsősorban a felnőtt, de ennek részeként a gyermek sürgősségi is, a megszűnt gyermekosztály miatt. Olyanok a távolságok, hogy az elsődleges akut ellátást helyben kell biztosítanunk. Különös tekintettel a nyári időszakra, amikor egyébként is megnő a betegforgalom. Az autópálya közelsége miatt elsősorban a baleseti sebészeti ellátásban már ezévben is jelentős növekmény volt ebben az időszakban, és ezt eddig sikerült problémamentesen megoldani.

Egy komoly informatikai fejlesztés is van a programban, az úgynevezett telediagnosztika, mely elsősorban a röntgenfelvételek, másodsorban a patológiai leletek továbbítására kerül kialakításra. Vagyis ahol leletezés van, rögtön meg tudjuk adni az információt, nem kell egy hétig várni.

Ez 250 millió forint ... másfél milliárdról szóltak a hírek ...

Az 1,5 milliárd nagyon sok minden mást is tartalmaz. Többek között Kaposváron a műtéti tömb középső elemét, amelyik az IMS technológiával készült, fel kell újítani, és új gépműszerek is beszerzésre kerülnek. A pénzt az integrációra kaptuk, így amit Kaposváron használunk fel, abból is áttételesen a marcali lakosság is profitál. Ne felejtsük el, mi végig azt mondtuk, hogy a marcali lakosoknak is legalább olyan szintű ellátást szeretnénk biztosítani, mint a kaposváriaknak. Tehát amit lehet, Marcaliban, az úgynevezett egyes, vagy kettes progresszivitási szinten látunk el, amit pedig nem tudunk ott elvégezni, arra behozzuk Kaposvárra a marcali betegeket is. Erről szólt az integráció.

Tudom, hogy nem egy CT az, ami egy kórházat elsősorban minősít, de mi marcaliak úgy gondoljuk, ha van egy CT helyben, akkor a kórház is megmarad. Szóval lesz CT Marcaliban?

Ez egy régi történet. Többszörösen is megígérték már Marcalinak a készüléket a tervezett sávolyi Moto-GP verseny miatt. Jó híreim vannak, mert a jövő év elejétől lesz CT Marcaliban. Nem egy használt CT-t biztosítunk, hanem új készüléket. Azonban elnézést kérek az olvasóktól, de további részletekről még nincs módomban információt adni, ez ugyanis egy futó pályázat. Majd januárban tudok konkrétumokkal szolgálni. Már csak azért is, mert egyes szintű sürgősségi osztályt hozunk létre Marcaliban, tehát nem betegfogadó helyet. Az osztály minimum feltételrendszerének pedig része a CT.

Hírek szerint a Kormány 30 milliárd forintot csoportosított át a kórházak adósság állományának csökkentésére. Menyiben érinti ez a konszolidáció a Kaposi Mór kórházat?

Közösen érinti a kórházainkat, tehát a Marcali telephelyet és a Kaposvári központot. 340 millió forintot kaptunk. Elmondtam már több fórumon, hogy persze mindig többet szeretnénk, de ennyit kaptunk. Ez az összeg a kórház 2013. szeptemberig lejárt adósságállományának mintegy a felét teszi ki. Praktikusan ez az összeg a Marcali kórház adóssága volt, illetve az integráció költségeit részben fedezi. Azért köszönjük ezt az összeget is, mert ezt a 33 milliárd forintot a legnagyobb bajban lévők, a legjobban eladósodott intézmények kapták. A Marcali integráció ellenére, a mi kórházunk nincs közöttük. Azt gondolom, büszkék lehetünk arra, hogy úgy hajtottunk végre egy integrációt, hogy mellette az adósságállományt szinten tudtuk tartani, ugyanakkor szakmailag nagyon sokat tettünk Marcaliban. Tehát nem csak a gazdasági ellátás integrációja történt meg, hanem szakmai változtatások is.

Mielőtt eljöttem Önhöz, megkértem a Kórházban dolgozó ismerőseimet, hogy kérdezzenek Öntől rajtam keresztül. Engedelmével feltenném ezeket a kérdéseket.

Jelenleg Marcaliban nem üzemel a röntgengép... hogy lehet ez egy kórházban?

Ismétlődő meghibásodások voltak, előfordult, hogy a kaposvári átvilágítót helyeztük ki. Ezek régi készülékek, nem voltak karbantartva, most is folyamatosan javítás alatt állnak. Ugyanez a helyzet állt fenn a terhes gondozás ultrahang készüléke esetében, hetekig tartott a javítása. Kaposvárnak olyan karbantartási szerződése van, hogy ilyen esetben cserekészüléket köteles biztosítani a karbantartásra szerződött cég. Sajnos Marcalinak azonban nem ilyen a szerződése. Azon dolgozunk, hogy a karbantartást bevonjuk a Kaposváron bevált és érvényes szerződések kereteibe, de ehhez idő kell, ez egy komoly közbeszerzési eljárás.

Sajnos a cégeknél elhúzódik a javítás, de nyilván ez a beteget nem „vigasztalja". A megoldás a megfelelő karbantartás és a kapcsolódó szerződés lesz.

Labor vizsgálat ... miért kell 2-3 héttel korábban időpontot kérni?

Ez nem csak Marcaliban, hanem Mosdóson és Kaposváron is így van. Többször elmondtuk, hogy a labor ellátásunknak egyszerűen nincs fedezete. Gyakorlatilag az egyesített kórház laborja háromszor annyi tevékenységet végez, mint amennyi finanszírozást kap. Tehát azt is mondhatnám, hogy „túlkérnek" az orvosok, de itt nem csak a szakorvosokról van szó, hiszen mi végezzük a családorvosok laborvizsgálatait is, amire külön finanszírozást nem kapunk. Amíg a labor kassza nem változik - és erre, úgy tűnik, nincs remény egyelőre -, addig szervezési intézkedéseket kell bevezetnünk, melyet Kaposváron kezdtünk, de Marcaliban és Mosdóson is meg kellett tennünk. Vagyis a tervezhető vizsgálatokra időpontot kell kérni. Össze kell várni a drága reagens anyagok felhasználását szükségessé tevő vizsgálatokat. Kénytelenek vagyunk ezzel spórolni, mert ezek az anyagok a csomagolás megbontása után csak behatárolt ideig használhatóak. De csak tervezhető vizsgálatokról beszélek. Az akut vizsgálatokat mindig azonnal elvégezzük. A sürgősségi ellátás működik, hiszen ez kórházunk alapja. Nekünk ezt mindenkinek, mindenkor, a nap 24 órájában biztosítanunk kell.

Az úgynevezett elektív ellátásban azt tudjuk elvégezni, ami tervezhető, és amire pénz van. Változtatni kellene a szokásokon is: nagyon sokszor azt látjuk, hogy ismételt vizsgálatokat kérnek, több esetben csak „beikszelik" a laborpapíron, hogy ha már megy laborba, akkor azt is nézzük meg...Vagyis sok a felesleges vizsgálat, és ezek azoktól a betegektől veszik el a forrást, akiknél ténylegesen indokolt lenne. Szemléletváltoztatásra lenne szükség.

Összegezve: nagyon sok anomália van a laborellátás terén, ezért kell szigorítanunk. Adott a finanszírozás, és abból nem tudunk annyi vizsgálatot elvégezni, amennyit kérnek.

Megszűnik az Ápolási Osztály? Viszik el a betegeket ...

Igen, én is hallottam ezeket a rémhíreket Ács igazgató úrtól, de szó sincs erről. Marcaliban és Mosdóson is megmarad az Ápolási Osztály. Bizonyos átszervezéseket meg kellett tennünk, hiszen ezek fizetős és behatárolt idejű ellátások. Marcaliban és Mosdóson is voltak nagyon régóta ott fekvő betegek, akiket elhelyeztünk szociális otthonban, mert már nem tudtuk tovább tartani őket. Valószínűleg ez lehetett a rémhírek forrása. Megnyugtathatok mindenkit, az Ápolási Osztály marad!

Konyha ...

Örök téma. Eddig 5-6 millió forintot költöttünk a konyhára. Most egy újabb melegítő készüléket helyeztünk ki. Készíttettünk egy betegelégedettségi felmérést, az alapján változtattunk néhány dolgon. Úgy gondolom, hogy a tálaló konyha megoldja a problémákat, bővíteni akarjuk a választékot. A minőséget is fejleszteni tudjuk a mostani pályázatból. Szeretnénk nyitni a lakosság felé is, mert jó áron tudunk biztosítani étkezést a kórházban.

Nagy a fluktuáció az orvosoknál, a szakrendeléseken ... mindig más orvos érkezik Kaposvárról ...miért van ez így?

Ennek a kórháznak négy nagyobb és hét kisebb telephelye van, és nekünk az orvosokat mindenhol biztosítani kell. 400 orvosunk van, közülük 200 vállalkozó. A vállalkozó orvos, egyeztetve a kórházzal, itt is dolgozik, és máshol is. Miután 60 kaposvári orvos jár ki jelenleg Marcaliba, ez nyilván okoz egy cserélődést, de összességében nem kevesebb, hanem több lett az orvos Marcaliban. A régen ott dolgozók közül mintegy 25-en maradtak, és miután ez nem volt elegendő az ellátáshoz, még 60 orvos jár ki közalkalmazottként és vállalkozóként Marcaliba.

A kiürített gazdasági hivatalnak mi lesz a sorsa?

Négy épületet, épületrészt zártunk be. Ennek költségcsökkentési okai voltak. Éves szinten 30 millió forintot spórolunk meg ezzel. Minden funkciónak bőven van helye. A célunk az volt, hogy az új, legjobb állapotú épületekbe vonjuk össze az ellátást, hogy a beteg minél könnyebben elérje azt.

2010. január elsején 410 fő dolgozott a Marcali Kórházban, 302 fővel vették át a kórházat. Most hányan dolgoznak a Marcali telephelyen?

Senkit nem küldtünk el a szakdolgozók közül, elsősorban a gazdasági alkalmazottak létszáma csökkent, és az orvosok fele ment el. Jelenleg 249 közalkalmazott és 21 vállalkozó orvos dolgozik. A szakdolgozók száma nem változott, és jöttek új orvosok is. Érdemi fluktuáció nem volt, ez mindenképen jó. A beteggel közvetlenül foglalkozó dolgozóinknál történtek bizonyos átcsoportosítások, de ez az átalakítással együtt járó változás. Többségük azonban maradt a megszokott helyén.

Régen a beteget egy adminisztrátor fogadta, ez szakmailag nem megfelelő. Mostantól szakdolgozó fogadja, ott meg is erősítettük a létszámot. Ez már egyben rákészülés is a sürgősségi ellátásra, hiszen a szakdolgozó mondhatja, hogy most hagyjuk a papírmunkát és gyerünk az orvoshoz...

Milyen 2014. évet vizionál a Marcali telephelynek?

Nagyon hálás vagyok a Marcaliban dolgozó munkatársaimnak, valamint a lakosságnak is, mert nagy problémák nélkül sikerült az integráció. Megértem és tisztában vagyok vele, hogy nem örültek a marcaliak az integrációnak, különösen a gyerekosztály megszűnésének, de ez a tulajdonosunk döntése volt. Mi próbálunk ennek a helyzetnek megfelelni.

Azt gondolom, hogy néhány területen történt előrelépés, gazdálkodásban és szakmailag is, amit a közös nyári auditálás megerősített. A komplex minőségbiztosítási auditon nem ment volna át a marcali ellátás, ha az nem megfelelő! A jövőre nézve pedig azt szeretném, ha a közös munkánk problémamentesen zajlana tovább. Szakmai fejlődést, a sürgősségi osztály elindítását szeretném, elsősorban a gyermek-ellátás miatt. Nagyon fontos lenne, ha végre előre tudnánk lépni az ügyelet, a gyerekügyelet, a mentőszolgálat behozatala témákban.

Megkötöttünk egy szerződést a SZESZK-kel, ami nem tudott hatályba lépni. Már régen működhetne a rendszer, ehelyett a kistérség levelez az államtitkársággal. Látni kell, a világ afelé halad, hogy a sürgősség, a mentők és az ügyelet egy helyen működik. Ez a következő év legfontosabb feladata, s ezt a folyamatot tudja felgyorsítani a korábban említett pályázati forrás.

További két pályázatunk is folyamatban van. Egy TÁMOP projektből több mint húsz marcali szakdolgozót és két orvost többlet-bérezésben tudunk részesíteni. A rehabilitációs pályázat mintegy 50 millió forintjából pedig megépül egy tornaterem és érkeznek majd kardiológiai és pszichiátriai rehabilitációt szolgáló berendezések is. Ezen infrastruktúra- és műszerfejlesztés szintén 2014-ben realizálódik.

Azt gondolom, hogy amit szükséges, fejleszteni fogjuk Marcaliban. A szakmai ellátást pedig protokoll alapon – ahogy Kaposváron - igyekszünk végezni, minél kevesebb panasszal, a betegeink megelégedésére. Nagyon bízom abban is, hogy sikerül megtartani a dolgozóinkat. Szeretném, ha jövőre már megszoknák a marcaliak, hogy működik Kaposvár, és Kaposvár is megszokná, hogy működik Marcali. Mind a két félnek okozott nem feltétlenül konfliktust, de változást, kényelmetlenséget az integráció. Mára, úgy érzem, összecsiszolódtunk, így bízom abban, hogy jövőre kisimulnak a hullámok és eredményes lesz az együttműködés.

Köszönöm a beszélgetést! 

A marcaliportal.hu sütiket használ. A sütik elfogadásával kényelmesebbé teheti a böngészést. A honlap további használatával hozzájárulását adja a sütik használatához.